• Kompost to przetworzona z udziałem mikroorganizmów materia organiczna, która w warunkach tlenowych uległa wstępnemu rozkładowi.
  • Jego produkcja nie jest procesem trudnym, jednak łatwo o błędy.

Kompost jest świetnym nawozem naturalnym, który ma nie tylko pozytywne oddziaływanie na plon, ale również glebę i życie w niej występujące.

Wydaje się, że kompostowanie jest świetną technologią, brak strat po rozrzuceniu, dobre przechowywanie, brak nasion chwastów dużo próchnicy i uzdatnione odpady komunalne i ściekowe, lecz to rozwiązanie ma także swoje wady.

Potrzebny tlen

Pierwszy problem napotykamy na etapie produkcji, w ogródku do napowietrzania możemy wykorzystać widły, w większej skali można wykorzystać rozrzutnik obornika, o ile go posiadamy, ale przy naprawdę dużej skali potrzebna nam będzie specjalna maszyna, która niestety wiąże się już z inwestycją. Do wyboru mamy maszyny agregowane do ciągników rolniczych oraz wersje samojezdne, które występują głównie na zachodzie Europy.

Pisaliśmy, że kompostowanie jest sposobem ograniczającym straty przy przechowywaniu obornika i jest to prawda, lecz tylko wtedy, gdy nie przykładamy się zbytnio do formowania pryzmy. Jeśli ubijemy obornik, wyrównamy wierzch i zachowamy idealnie beztlenowe warunki, to strat azotu praktycznie nie będzie, w praktyce jednak nawet bardzo dobrze przygotowana pryzma cechuje się stratami ok. 8/10% N organicznego.

Łatwo o błędy

Źle przygotowany kompost, czyli np. zbyt intensywne napowietrzanie, zły stosunek C:N wymywanie przez wody gruntowe mogą się przyczynić do znacznych strat azotu podczas procesu kompostowania, nawet na poziomie 50%, jednak przy prawidłowym przeprowadzeniu ubytek N org. będzie poniżej 10%.

Pracochłonne zajęcie

Należy również wspomnieć o pracochłonności całego procesu, z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn jest to czynność naprawdę sprawna, lecz jest to dodatkowy obowiązek, który najlepiej wykonywać regularnie wraz z produkcją kolejnych partii obornika, aby nie ponosić strat w wyniku beztlenowego składowania, jak i tych wynikających z kompostowania. Ponadto należy wygospodarować do kompostowania dodatkowy plac, jednak nie musi być on wybetonowany tak jak przy składowaniu obornika.

Proces kompostowania mimo swoich zalet wymaga poniesienia nakładów, zarówno czasu, jak i pieniędzy, który w przypadku popełnienia błędów może się odbić czkawką, przez straty azotu.

A może wy dostrzegacie jakieś inne wady tego rozwiązania?

Aby uniknąć takich strat, warto wiedzieć jak przebiega proces kompostowania, o czym możecie przeczytać :