Rozpoczęto 8 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Po wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęciu Uchwały o Przyjęciu porządku obrad NWZA i stwierdzeniu, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo przez zarząd, przegłosowano uchwałę w sprawie przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Akcjonariusze oddali swoje głosy za uchwałą o przerwie w obradach NWZA , która została zgłoszona przez pełnomocnika Skarbu Państwa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie wznowione po przerwie 15 marca 2013 r. o godzinie 12:00 w siedzibie spółki w Tarnowie.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów.