• Granulat zapewnia większą precyzję niż aplikacja wapna sypkiego, ale też jednostkowy koszt zakupu jest wyższy
  • Wpływ na cenę produktów ma nie tylko skład wapna. Koniecznie jednak sprawdzajmy ilość czystego składnika w danym rozwiązaniu

Które wapno jest tańsze?

Generalnie pierwszą różnicą pomiędzy wapnem sypkim a granulowanym jest cena. Jednostkowo koszt zakupu wapna granulowanego jest wyższy. Jeśli zwrócimy uwagę na ceny wapna sypkiego to znajdziemy sprawdzone oferty już od 45 - 50 zł/t (bez transportu). Tak więc "łódka" takiego towaru może być dostarczona do gospodarstwa za około 1300 zł + koszt transportu (w większości przypadków koszt ten jest nie mniejszy niż cena wapna, a czasem także i wyższy, co sumarycznie daje nam przynajmniej 2600 zł za cały transport wapna sypkiego). W przypadku granulatu ceny wahają się zazwyczaj w przedziale 300 - 600 zł/t w zależności od składu wapna i poziomu reaktywności. Przy czym zwrócić musimy koniecznie uwagę na fakt, że dawki wapna sypkiego i granulowanego znacznie się od siebie różnią - w przypadku granulatu są one mniejsze. 

Różnica w koszcie nawożenia summa summarum nie jest bardzo duża. Jeśli przyjmiemy, że podajemy 3,5 t/ha wapna sypkiego (generalizujemy, gdyż dawka tutaj jest uzależniona m.in. od zawartości CaO) to przy cenie łącznie z transportem na poziomie 120 zł/t poniesiemy wydatek jednostkowy w granicach 420 zł/ha. Ten koszt musimy jednak rozbić na okres dwóch - czterech lat (w zależności od tego jak często podajemy wapno). Tak więc koszt jednostkowy będzie oscylował na poziomie 110 - 220 zł/ha. Tymczasem przy cenie przykładowego produktu granulowanego na poziomie 550 zł/t i dawce 800 kg/ha na ziemiach o dużym zakwaszeniu uzyskujemy co prawda wysoki koszt startowy (440 zł/ha), ale już w kolejnych latach dawki są niższe, co bezpośrednio generuje mniejsze nakłady (przy dawce 300 kg/ha dla utrzymania poziomu pH to około 160 zł/ha). Można także zastosować strategię połączenia obu produktów w celu zbilansowania nakładów.

Bardzo ważne jest by przeliczać również czysty składnik wapna - wszak nie liczą się tony podanego nawozu a ilość wprowadzonego czystego składnika. Niemniej musimy zwracać uwagę na niuanse, gdyż wartości definiujące skład wapna podawane są w postaci zarówno CaO, jak i CaCO3.

W przypadku asortymentu posypowego zawartość CaO zaczyna się od 30%, często jest to także minimum 50%. Niejednokrotnie zapis informujący o zawartości czystego składnika pojawia się także we wspomnianej wcześniej formie CaCO3 - tu stosujemy przelicznik zgodnie z którym jedna tona CaCO3 to 0,56 CaO. I odwrotnie - CaO przeliczamy na CaCO3 w stosunku 1:1,785. 

Dodajmy też, że oprócz zawartości również ważna jest efektywność - czyli poziom rozpuszczalności, reaktywność, szybkość działania. Te wszystkie elementy mają wpływ na cenę jednostkową produktu.

Granulat dla utrzymania pH

W przypadku gdy mamy ustabilizowane pH sięgnięcie po granulowane rozwiązania wydaje się być najlepszym wyborem (choć tu wiele zależy też od konkretnego produktu). Dlaczego? Otóż w standardowym układzie wapno sypkie stosowane jest zazwyczaj raz na trzy, cztery lata. To bardzo długi okres, a przez cały ten czas przy wysokim poziomie nawożenia ziemia ulega zakwaszeniu. Tymczasem niewielkim kosztem można utrzymywać pH podając każdego roku wapno granulowane - przy pH na optymalnym poziomie wystarczy często podanie 300 - 400 kg granulatu na hektar. Inną strategię należy przyjąć jeśli mamy do czynienia z wyjątkowo zakwaszoną ziemią. Wówczas przed siewem można podać wapno sypkie, a już w trakcie wegetacji uzupełnić CaO poprzez aplikację szybko działającego granulatu.

Przewaga wapna granulowanego nad sypkim polega m.in. na większej precyzji podania granulatu. Co więcej nie ma potrzeby posiadania oddzielnego sprzętu. Pomimo tego, że nowe rozsiewacze do wapna pozwalają na dość równomierny wysiew to większa precyzja aplikacji będzie domeną towaru granulowanego. 

Zwróćmy też uwagę, że w zasadzie nie ma możliwości, by wapno sypkie stosować pogłównie - jest ono generalnie dedykowane do aplikacji przedsiewnych oraz bezpośrednio po zbiorach. Tymczasem wapno granulowane stosowane jest bardzo często już w trakcie wegetacji, podobnie jak konwencjonalne nawozy. Nie ma też żadnych przeszkód, by aplikować je przed siewem. Niemniej decydując się na pogłówne podawanie wapna trzeba zwrócić uwagę z jakim produktem mamy do czynienia, gdyż niektóre rozwiązania pomimo granulowanej formy niekoniecznie nadają się do efektywnego wapnowania w trakcie wegetacji.