W roku 2019 ruszył „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Wnioski o dofinansowania rolnicy mogą składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejne transze i etapy składania wniosków o dofinasowanie do wapnowania są obsługiwane w trybie ciągłym. Zasady i procedury praktycznie się nie zmieniły.

W wielkim skrócie do udziału w programie uprawnieni są posiadacze użytków rolnych pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dotacja jest zależna od wielkości gospodarstwa i wynosi od 100 zł na tonę wapna (gospodarstwa od 50 do 75ha), poprzez 200 zł na tonę (gospodarstwa od 25 do 50 ha) do 300 zł za tonę (gospodarstwa od 0 do 25 ha). Wnioski o dofinansowanie powinny być składane razem z dokumentami przyjętymi przez właściwą Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą. Nabór jest ciągły niezależnie od wyczerpania aktualnie dostępnych środków.

- Wapnować gleby można w ciągu całego roku – wyjaśnia Michał Wojciak z firmy Nordkalk, producenta wapna nawozowego- Powszechnie zabieg ten wykonywany jest późnym latem i jesienią. Wapno wysiewamy równomiernie w dokładnie ustalonej dawce i dobrze mieszamy z warstwą orną gleby – najlepiej powierzchniowo, na głębokość 5–10 cm. Często stosowane jest też w ramach uprawek przedsiewnych. Wapnowanie wiosenne może być wykonane w ramach uprawek pod rośliny jare. Na obszarach o małym stopniu nachylenia terenu możliwe jest stosowanie wapna również w okresie zimowym oraz pogłówne zarówno jesienne, jak i wiosenne. – dodaje.

Wapnowanie to zabieg prośrodowiskowy

W związku ze zmianami klimatycznymi rola wapnowania będzie rosła nie tylko z uwagi na potrzebę odkwaszania gleb i przeciwdziałania okresowym niedoborom wody. Wapnowanie pomaga również w zatrzymaniu w glebie związków azotu i fosforu, które przedostając się do wód gruntowych stanowią zagrożenie dla dostępu do wody pitnej.

- Nadmierna emisja związków azotu i fosforu do wód śródlądowych, a następnie wód morskich, skutkuje eutrofizacją zarówno w śródlądowych, jak i morskich zbiornikach wodnych, a także powoduje wzrost stężenia azotanów w wodach pitnych do poziomu niebezpiecznego dla zdrowia. Wapnowanie ogranicza w dużym stopniu proces wymywania składników pokarmowych z gleb do wód wgłębnych i powierzchniowych, przez co wpływa na zmniejszenie procesu eutrofizacji - mówi prof. dr hab. inż. Janusz Igras Instytut Nawozów Sztucznych Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Środki do produkcji rolnej znajdziesz na Giełda Rolna!