Program przeciwdziałania degradacji gleb ma działać na terenie całego kraju. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Pisaliśmy o tym dokładnie TUTAJ.

Będzie on realizowany w latach 2019–2023. W tym czasie planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha Na ten cel jest przeznaczone 300 mln zł, ale jak zapowiedziano, może nastąpić korekta finansowa, gdyby okazało się, że przeznaczona kwota jest niewystarczająca. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2019 r. Niestety nie jest przeznaczony dla wszystkich rolników.

O dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy gospodarujący na powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).

Nasuwa się jednak wiele pytań, które kierują do nas rolnicy. Jednym z nich jest fakt w jaki sposób zostanie sprawdzona faktyczna wielkość gospodarstwa.

- We wnioskach składnych do właściwych administracyjnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki rolnej w ramach programu priorytetowego pt. Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie rolnicy samodzielnie deklarują obszar posiadanego gruntu rolnego. Oczywiście, należy liczyć się z losową weryfikacją podanych we wnioskach wielkości – odpowiada portalowi farmer.pl Sławomir Kmiecik, rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Resort rolnictwa daje następującą odpowiedź.

- Producent rolny składając do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb będzie składał oświadczenie (podpis pod wnioskiem) o powierzchni posiadanych ha UR – informuje serwis farmer.pl Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego MRiRW.

Inne pytanie kierowane od rolnika to fakt czy będzie weryfikowana też cena zakupionego nawozu, bo ona jest różna w zależności np. od regionu kraju.

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało nam, że wysokość dofinansowania nie jest powiązana z ceną wapna nawozowego lub środka wapnującego. Zgodnie z założeniami ww. programu wysokość dofinansowania jest iloczynem:
a) masy czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach na 1 ha UR deklarowanej do zastosowania (wynikającej z zaleceń OSCh-R),
b) powierzchni użytków rolnych o pH gleby ≤ 5,5, na której producent rolny planuje zastosować wapno nawozowe lub środek wapnujący,
c) jednostkowej stawki zależnej od wielkości posiadanych UR (powierzchni gospodarstwa), tj.:
1) 300 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO dla gospodarstw o powierzchni do 25,00 ha UR,
2) 200 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO dla gospodarstw o powierzchni 25,01 – 50,00 ha,
3) 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO dla gospodarstw o powierzchni 50,01 – 75,00 ha UR.

- Beneficjent zakupuje nawóz w ilości zgodnej z zaleceniami nawozowymi stacji chemiczno-rolniczej. W fakturach lub innych dowodach księgowych przedstawianych do rozliczenia należy wskazać zawartość czystego składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym. W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO, wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana. Z powyższego wynika, że wsparcie NFOŚiGW i WFOŚiGW jest zróżnicowane – wynika z faktury przedstawianej przez rolnika – beneficjenta. Istnieje natomiast ograniczenie maksymalnych kosztów, które są zapisane w pkt 7.3.2 programu priorytetowego – podał z kolei NFOŚiGW.