Nadmierne zakwaszenie gleb jest niekorzystnym zjawiskiem w produkcji roślinnej. Na kwaśnych glebach ograniczony jest rozwój drobnoustrojów glebowych, mniejsza dostępność składników pokarmowych, rośliny budują słabszy system korzeniowy. W takich warunkach rośliny są gorzej odżywione i słabiej się rozwijają. Na glebach zakwaszonych większa jest zawartość rozpuszczalnych form niektórych metali ciężkich, które działają niekorzystnie względem roślin. Dlatego zaleca się przeprowadzać wapnowanie.

Wybierając nawóz wapniowy trzeba wziąć pod uwagę czas potrzebny do jego rozpuszczenia i uzyskania efektu odkwaszania gleby. Gleby lekkie wapnuje się częściej mniejszymi dawkami, korzystając z formy węglanowej. Gleby ciężkie rzadziej, ale większymi dawkami w formie tlenku wapnia. W okresie jesiennym po zbiorze przedplonu sięgać powinno się po nawozy wapniowe szybkodziałające.

Nawozami szybko uwalniającymi wapień do gleby są nawozy tlenkowe (CaO). Po ich zastosowaniu wapień staje się w krótkim czasie dostępny dla roślin. W nawozy tlenkowe są w formie niepylącej, czyli granulowanej co ułatwia ich rozrzucenie na polu.

Przy wysiewie wapna tlenkowego zachować trzeba umiar i ostrożność, gdyż łatwo można podnieść odczyn gleby do bardzo wysokiego poziomu, znacznie powyżej pH 7,2. Uzyska się wówczas efekt odwrotny do zamierzonego, bo przy nadmiernej kwasowości wiele pierwiastków z gleby staje się niedostępnych dla roślin.

Najszybciej działającym (rozpuszczającym) nawozem węglanowym (CaCO3) jest kreda, która bez mechanicznego rozdrabniania ma cząsteczki mniejsze niż 0,147 mm. Pylistość kredy skutkuje zwiększeniem rozpuszczalności wapienia i dlatego kreda odznacza się dużą siłą zobojętniającą (ilość nawozu potrzebna do zobojętniania określonej ilości kwasu).

Nie można wapnować gleb bezpośrednio przed lub po rozrzuceniu obornika czy rozlaniu gnojowicy. Nie łączy się wapna z nawozami fosforowymi i azotowymi zawierającymi azot w formie amonowej (NH4). Stosując w jednym sezonie nawóz naturalny, np. obornik i wapnowanie odstęp między zabiegami powinien wynosić minimum 4 do 6 tygodni.

Pola wapnuje się na suchą glebę przy słonecznej pogodzie, zatem przy obecnych warunkach trzeba się wstrzymać z zabiegiem. Po wysiewie zaleca się dokładne wymieszanie wapna z glebą.

Odpowiednia pogoda i warunki są istotne przy stosowaniu szczególnie wapna tlenkowego, które jest bardzo higroskopijne i w zetknięciu z wilgocią, np. kroplami rosy, zbryla się w grudki. Wapno tlenkowe zaraz po wysianiu trzeba dokładnie wymieszać z glebą. Natomiast wapno węglanowe musi pozostać dłuższy czas bez przykrycia, ale tylko przy wysiewie na mokrą glebę.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: nawozy i nawożenie