W spotkaniu online wzięło udział 80 uczestników. Na wstępie Andrzej Obst z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapoznał uczestników szkolenia z zaleceniami dla rolników na okres wiosenny. Przedstawił znaczenie wapnowania dla przyswajania składników pokarmowych i możliwości ograniczenia nawożenia mineralnego w sytuacji wysokich cen.

Profesor Szczepaniak o wykorzystaniu azotu

Prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wyjaśnił w jaki sposób optymalnie wykorzystywać azot w uprawach rolniczych. Duży wpływ na plony ma regulacja odczynu gleby oraz jej regeneracja przez wapnowanie, które odgrywa istotną rolę w kształtowaniu żyzności gleb. -Zastosowanie nawozów wapniowych, tworzy odpowiednią strukturę gleby, co powoduje, że systemy korzeniowe uprawianych roślin lepiej się rozwijają, przez co efektywniej pobierana jest woda i składniki pokarmowe.

Szukasz nawozów? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Profesor Szczepaniak omówił znaczenie poszczególnych makro- i mikroelementów dla wykorzystania plonotwórczego, ale obecnie bardzo drogiego azotu. Podkreślił znaczenie uregulowanego odczynu gleby, jak również nawożenia siarką. Zaznaczył, że pierwiastek ten ma wpływ zarówno na fotosyntezę, syntezę białek i tłuszczów, jak i redukcję azotanów.

Wapnowanie okiem praktyka

Wykład Jarosława Kuźmińskiego z Przedsiębiorstwa Rolnego POLTOR, dotyczył regularnego wapnowania, które jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się ceny nawozów. Prelegent omówił istotę wapnowania gleb, konieczność przeprowadzania stałej regulacji odczynu gleby, a także znaczenie wysokiej reaktywności nawozów węglanowych. Uczestnicy spotkania przekonali się, że skuteczność nawożenia mineralnego zależy od wartości pH gleby.

Co ważne, Przedsiębiorstwo Rolne POLTOR świadczy usługi wapnowania wapnem pylistym. W tym rozwiązaniu nawóz jest dowożony na pole cysternami, takimi jakie stosuje się w transporcie cementu, a następnie aplikowane specjalnym rozsiewaczem wyposażonym w przenośnik ślimakowy. Zaletą wapna pylistego jest przede wszystkim wyjątkowe rozdrobnienie, które przekłada się na wysoką reaktywność. W praktyce oznacza to szybsze podniesienie pH gleby i rozłożenie resztek pożniwnych w krótszym czasie.