Wapnowanie późną jesienią jest mniej korzystne od wykonywania tego zabiegu w okresie pożniwnym. W praktyce często się go wykonuje przed orką zimową, ze względu na to, że okres ten nie jest już tak napięty jeśli chodzi o prace polowe. Termin późnojesienny jest jednak zdecydowanie lepszy od wiosennego.

Przystępując do wapnowania teraz, problemem może stać się w niektórych rejonach zbyt wysokie uwilgotnienie gleby. Może to z jednej strony utrudniać wjechanie ciężkiego sprzętu na pole, a z drugiej nie będzie sprzyjało to dobremu wymieszaniu wapna z glebą.

Wybierając termin wapnowania należy pamiętać na możliwe reakcję nawozów wapniowych z innymi nawozami, prowadzące do strat azotu i zmniejszenia przyswajalności fosforu. Dlatego większości nawozów zawierających azot i fosfor oraz nawozów naturalnych (obornik, gnojówka gnojowica) nie należy stosować bezpośrednio przed lub po wapnowaniu.

Zanim podejmiemy decyzję musimy wiedzieć jakich efektów oczekujemy. Ważnym kryterium wyboru nawozu jest jego szybkość działania. Wapń w nawozach występuję w dwóch formach - tlenkowej CaO, oraz węglanowej CaCO3. Najczęściej rolnicy pierwszą formę wybierają ze względu na jej szybkość działania. Forma tlenkowa wchodzi bardzo energicznie w reakcję z wodą glebową i efekt można zaobserwować bardzo szybko. Taka forma jednak preferowana jest na gleby ciężkie i zwięzłe, gdyż dodatkowo je rozluźnia i poprawia ich właściwości. Nie należy jej stosować na gleby lekkie, gdyż są one ubogie w próchnicę, a żrące działanie formy tlenkowej przyczynia się do jej dodatkowej degradacji. Na gleby lekkie powinno się stosować nawozy z formą węglanową. Działają one wolniej i mniej agresywnie.

Następnie musimy ustalić wielkość dawki nawozu wapniowego. Zależy ona od pH gleby, oraz jej kategorii agronomicznej. Do podniesienia odczynu gleby ciężkiej, niezbędne jest zastosowanie znacznie wyższej dawki wapna, niż w wypadku gleb lekkich. Gleby te charakteryzują się bowiem wysoką naturalną buforowością. W ustaleniu dawek pomocny może okazać się artykuł: "Zalecane dawki wapna".