Już dziś prof. Jarosław Potarzycki z UP w Poznaniu będzie między innymi przekonywał o tym, że wapnowanie to także zabieg prośrodowiskowy, który pomoże nam w realizacji nawozowych wymogów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Patronem webinaru jest Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.

Rozważając na ten temat warto także chwilę się zastanowić na jakie wsparcie będzie można liczyć w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. W trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, którą przekazano do ostatniej już konsultacji, mowa jest także o wsparciu do tego zabiegu.

Warto zwrócić uwagę, że jest tam uwzględniony jeden ekoschemat, który będzie miał za zadanie wspierać rolników, którzy będą regularnie badać glebę i na podstawie uzyskanych wyników będą opracowywać i przestrzegać plan nawozowy oraz przeprowadzać zabiegi wapnowania w sytuacji jeśli gleba będzie miały zbyt niskie pH.

Chodzi dokładnie o ekoschemat: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

Wyżej wymieniony ekoschemat składać się będzie z dwóch wariantów:

1. Wariantu podstawowego (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę zastosowania wapnowania).Polegać on będzie na opracowaniu i przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania). Szacowana stawka to 129 zł/ha

2. Wariantu z wapnowaniem, który obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby, przy czym wsparcie do wapnowania przysługuje do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata. Za realizację wariantu z wapnowaniem rolnik może otrzymać 649 zł/ha.

Więcej na ten temat przeczytacie w III wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 dostępnego na stronie MRiRW. 

Wszystkich tych, którzy chcą zagłębiać tajniki wapnowania zapraszamy na godzinę 13.00 na farmer.pl na ogólnodostępny  webinar.