Na spotkaniu zgromadziło się około 150 rolników i przedstawicieli środowiska rolniczego, głównie z województwa małopolskiego. . Uczestników przywitał z-ca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Karol Sepielak.

Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr hab. Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przedstawił zalecenia dla najlepszej praktyki rolniczej w oparciu o wyniki badań w zakresie wpływu wapnowania na jakość plonów.

– Bez wapnowania trudno utrzymać odczyn gleby na odpowiednim poziomie. Wapnowanie jest konieczne, wapnowanie to fundament, bez wapnowania nie ma odpowiedniego żywienia roślin i nie ma przyswajania składników odżywczych. Nawet najlepsze nawożenie azotem, fosforem, obornikiem czy innymi nawozami nie przyniesie oczekiwanych efektów, ponieważ rośliny mniej efektywnie gospodarują składnikami odżywczymi, które pobierają z gleby. Silne zakwaszenie gleby zmniejsza również aktywność mikroorganizmów rozkładających słomę i resztki pożniwne, dlatego tak ważne jest utrzymywanie pH gleby na odpowiednim poziomie – tłumaczył dr Szczepaniak. W swoim wystąpieniu omówił również oszczędności, jakie niesie za sobą wapnowanie.

Z kolei Andrzeja Gmiąta, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzesku, w przystępny sposób przedstawił jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o dotację wyjaśniając najistotniejsze zagadnienia oraz omówił procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

Gościem wydarzenia był również Jarosław Kuźmiński, który zaprezentował najnowsze wyniki wdrażanej od wielu lat techniki wapnowania wapnem pylistym na całej powierzchni resztek pożniwnych, które praktykuje systematycznie na swoich polach w województwie dolnośląskim.
Uczestnicy spotkania zapoznali się również z wynikami testów na nowym, polskim rozsiewaczu do wapna pylistego, które zostały przeprowadzone na polach w Małopolsce.

Jakie wnioski płyną ze spotkania? - Zakwaszenie gleb jest obecnie najważniejszym czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin uprawnych w Polsce. Wapnowanie gleb to jeden z podstawowych, lecz często pomijanych zabiegów agrotechnicznych, które istotnie wpływa na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Zdecydowanie poprawia też możliwości magazynowania wody w glebie, co korzystnie wpływa na system korzeniowy, umożliwiając roślinom przetrwanie okresów suszy, które w ostatnich latach coraz częściej nękają polskie rolnictwo – podano.

Przypominamy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. W ramach tego programu rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu wapna. Program został wprowadzony w 2019 roku i potrwa do 2023. Na jego realizację przeznaczono 300 mln zł.

Warto też wiedzieć, że stan zakwaszania gleb w Polsce jest bardzo wysoki i wynosi około 50 proc. wszystkich gleb. Według badań przeprowadzonych przez IUNG Puławy systematycznie przybywa w Polsce gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Największy problem z zakwaszaniem gleb mają obecnie województwa: małopolskie (ponad 60 proc.), podkarpackie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie.