W ramach podpisanej umowy Śląska Izba Rolnicza otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na zakup i wysiew ponad 26 tys. ton wapna nawozowego na zmniejszenie zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo wyłącznie na terenie województwa śląskiego i wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi" na obszarze 8.900 ha.

Warunkiem otrzymania dotacji będzie złożenie w siedzibie Biura Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach „Wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach zadania „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego" oraz podpisanie umowy pomiędzy odbiorcą ostatecznym a ŚIR o dofinansowanie oraz złożenie wymaganych załączników do wniosku. W ramach podpisanej umowy jednostkowe dofinansowanie wynosi 75,00 zł do 1 Mg (1 tony) czystego składnika nawozowego w przeliczeniu na CaO.