Na przestrzeni jesieni po obfitych opadach w wielu regionach nie można było wjechać w pole ciężkim sprzętem. Z tego też powodu część rolników musiała odstąpić od wykonania planowanego zabiegu wapnowania.

Aktualnie, wczesnym rankiem gleba bywa powierzchniowo zmarznięta. To pozwala na wjechanie ciężkich rozsiewaczy w pole i wykonania zaległego zabiegu wapnowania.

Okres zimowy traktowany jest jako lepszy agrotechnicznie, niż ten wykonywany wczesną wiosną. Upływa bowiem więcej czasu od zastosowania wapna do siewu rośliny. Wykonanie wapnowania nawet na kilka tygodni przed siewem bywa ryzykowne, gdyż może doprowadzić do zaburzenia wschodów rośliny uprawnej. Wapno bowiem uważane jest za produkt wysoko reaktywny w glebie. By ustrzec się negatywnych następstw, dawka nawozu powinna być niższa niż w normalnych warunkach. 

Należy raczej zrezygnować z wapnowania wapnem tlenkowym. Jest ono zbyt agresywne i może na tym etapie jeszcze spowodować problemy ze wchodami rośliny następczej. Ponadto jest mocno higroskopijne i w zetknięciu z wilgocią będzie się zbrylać. Nie mamy także praktycznie możliwości wymieszania go z glebą, a to w przypadku takiego wapna jest warunkiem koniecznym.

Lepsze będzie wapno węglanowe, wolniej działające, ale jednocześnie mniej agresywnie. Rozsiane na mokrą ziemię może pozostać dłuższy czas bez przykrycia. Można się zdecydować np. na nawozy wapniowe w postaci granuli, z roku na rok asortyment takich produktów się rozszerza.

Należy pamiętać, że wapnowanie zimą to nie najlepszy termin na wykonanie takiego zabiegu. Ma ono jednak kilka zalet. Poza korzyściami organizacyjnymi, ciężki sprzęt rozsiewający nie ugniata nadmiernie gleby i nie niszczy jej struktury. 

Wapno może być wysiewane wówczas pod kukurydzę, zboża jare i w mniejszych dawkach pod buraki. Nie należy stosować wapnowania pod ziemniaki, owies czy łubin żółty, rośliny te nie lubią świeżo zwapnowanych stanowisk. Można także rozsiać wapno na pozostawione na okres zimowy międzyplony, które będą likwidowane wiosną.