Jak wynika z danych IERiGŻ przedstawionym w najnowszym „Raporcie rolnym" słabnący popyt na nawozy mineralne w okresie letnim spowodował wprowadzenie sezonowych obniżek cen przez głównych dystrybutorów. Ceny malały czwarty miesiąc z kolei, ale skala obniżek jest nadal niewielka.

- W sierpniu ceny nawozów mineralnych zostały obniżone średnio o 0,3 proc. Najbardziej potaniała saletra amonowa o 0,8 proc. oraz sól potasowa o 0,7 proc. Od początku roku nawozy mineralne podrożały o 5,1 proc., w tym najsilniej nawóz trójskładnikowy o 16 proc., polifoska o 7,8 proc. oraz sól potasowa o 5,8 proc. W ciągu 12 miesięcy wzrost cen wyniósł 10,1 proc., w tym sól potasowa podrożała o 15 proc., polifoska o 13,3 proc., a fosforan amonu o 11,7 proc. - informują specjaliści.

Nawozy azotowe podrożały średnio o 8 proc., a superfosfaty o blisko 9 proc.

- W sierpniu spadek światowych cen nawozów mineralnych został zahamowany, a ceny wzrosły średnio o 0,3 proc. - Podrożała sól potasowa o 1,1 proc., natomiast mocznik potaniał o 2,5 proc., a fosforan amonu o 0,7 proc. Cena superfosfatu pozostała na poziomie poprzedniego miesiąca. W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów mineralnych w handlu światowym zmniejszyły się prawie o 12 proc. - podkreśla prof. Zalewski.