Jednym z certyfikatów mówiących o jakości nawozów dolistnych jest ten wydawany przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Certyfikat wydany przez INS potwierdza, że treść zadeklarowana na etykiecie produktu znajduje się w środku paczki. A to bardzo ważny aspekt mówiący o sprawdzonej jakości produktu. Jak ważne jest to kryterium między innymi mówił o tym dr inż. Marek Reich menadżer ds. rozwoju Agrii podczas wykładu: Foliq – znaczy dolistny wygłoszonego podczas Konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu.