Komisja Europejska zgodziła się na połączenie Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy. To kolejny wielki krok na drodze konsolidacji spółek. Transakcja powiększenia Grupy rozpoczęła się 13 lipca 2012 r. ogłoszeniem wezwania na 32 proc. akcji ZA Puławy.

- Zgoda Komisji spowodowała, że mogliśmy już wystąpić do rejestru sądowego o zarejestrowanie zmian w statucie i podwyższenie naszego kapitału. Spodziewamy się decyzji Sądu w najbliższych dniach - mówił podczas konferencji Jerzy Marciniak, prezes Grupy Azoty.

- Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że ten proces będzie długi i skomplikowany. Jednak głębokie przekonanie o zasadności przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie liczącej się w Europie polskiej grupy nawozowo-chemicznej, a także zaangażowanie wszystkich stron - od obu spółek, Ministerstwa Skarbu Państwa, doradców oraz akcjonariuszy naszych firm pozwoliły doprowadzić transakcję do zakończenia - mówił Jerzy Marciniak.

Teraz obie spółki czeka praca związana z ustaleniem kolejnych szczegółów współpracy i wypełnieniem umowy konsolidacyjnej. - Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację pozwoli nam na dokładne zbadanie wszelkich obszarów w celu uzyskania jak największych efektów synergii - dodaje Marciniak.

Po wzroście udziału Azotów Tarnów w kapitale ZA Puławy do 83,7 proc., tarnowska spółka zgodnie z prawem będzie musiała ogłosić wezwanie na sprzedaż pozostałych akcji ZA Puławy. - Myślę, że nie będziemy zwlekać z ogłoszeniem wezwania, aby umożliwić akcjonariuszom Puław, którzy nie wymienili swoich akcji na papiery Azotów Tarnów, sprzedaż walorów - mówił Marciniak.

Grupa Azoty i Puławy prowadzą komplementarny charakter działań, które po połączeniu mogą wygenerować oszczędności w nakładach inwestycyjnych obu spółek. Zarząd Grupy zidentyfikował kilka projektów inwestycyjnych, które mogą być wyeliminowane w wyniku połączeniu spółki, wśród nich jest budowa zakładu produkującego RSM w ZAK - bo Puławy posiadają zdolność produkcyjną pokrywającą zapotrzebowania Grupy Azoty. Drugim - modernizacja zakładów produkcji mocznika w ZAK i Policach.