Azoty Tarnów ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA Puławy. Azoty Tarnów planują nabyć akcje ZA Puławy, które będą uprawniały (łącznie z akcjami będącymi już w posiadaniu Azotów Tarnów) do wykonywania 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Cena w wezwaniu wynosi 132,6 zł za jedną akcję ZA Puławy. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 7 marca do 8 kwietnia 2013 r. Do 11 kwietnia 2013 r. nastąpi transakcja nabycia akcji ZA Puławy, a do 15 kwietnia 2013 r. rozliczenie tej transakcji.

Ogłoszenie wezwania nastąpiło w wyniku wykonania przez Azoty Tarnów obowiązku ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje ZA Puławy, wynikającego z art. 74 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, w związku z przekroczeniem przez Azoty Tarnów progu 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy w rezultacie rozliczenia oferty publicznej akcji serii D wyemitowanych przez Azoty Tarnów.