- Sygnały o wzrastającym popycie na większe jednostki opakowaniowe napływały do firmy zarówno od dystrybutorów, jak i rolników. Stąd decyzja o budowie nowej linii paletyzacji i nowego węzła pakowania big-bagów - mówi Krzysztof Wojdyło, rzecznik prasowy Anwilu.
Wyjaśnia, że większe jednostki opakowaniowe skracają czas wszystkich operacji logistycznych w całym łańcuchu dostaw.

Miesiąc temu spółka zrealizowała nakładem blisko 5 mln zł nową linię paletyzacji nawozów. Inwestycja podwaja możliwości sprzedaży nawozów azotowych na paletach we Włocławku. W tymi miesiącu zostanie uruchomiony nowy węzeł pakowania big-bagów.

- Chcemy podkreślić, że nowe inwestycje znacząco zwiększają nasze zdolności sprzedaży nawozów w poszczególnych grupach opakowań. Nie zakładamy natomiast podwojenia łącznej wielkości sprzedaży - dodaje Krzysztof Wojdyło.

W big-bagach oraz na paletach Anwil sprzedaje wszystkie rodzaje produkowanych nawozów, tzn. saletrę amonową, Canwil z magnezem oraz Canwil S z siarką. Oba gatunki Canwilu sprzedawane są również luzem.

Oferta nawozowa Grupy Anwil obejmuje zarówno nawozy produkowane we włocławskiej spółce jak również w czeskiej Spolanie.

- Najważniejsze dla Grupy są rynki lokalne, tzn. polski i czeski, nadwyżki kierujemy na eksport, przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej - mówi Krzysztof Wojdyło.

Zapewnia, że Anwil stale prowadzi prace analityczne dotyczące zarówno poszerzenia oferty produktowej, jak i kolejnych inwestycji nawozowych.