FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) o wysokiej koncentracji, nie mniejszej niż 1 x 109 jtk/g. Wytwarzają one m.in. kwasy organiczne oraz enzymy, które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów organicznych i nieorganicznych. Dzięki temu rośliny są w stanie z powodzeniem pobierać nawet te cząsteczki fosforu, które normalnie nie byłby dla nich dostępne.

Mniej nawozów fosforowych?

Zdaniem producenta, stosowanie takiego preparatu zmniejsza zapotrzebowanie, w zależności od zasobności gleby, na stosowanie fosforowych nawozów mineralnych, w końcu dodatkowy fosfor nie będzie potrzebny w tak dużych ilościach, kiedy umożliwimy roślinom skuteczny pobór tego, który już jest ich zasięgu. Dodatkowo, nadwyżki, które powstają w procesach syntezy i rozpadu związków fosforowych, również mogą być wykorzystane przez rośliny, zatem, poza fosforem roślina uzyskuje też inne cenne składniki, które wcześniej nie były dla niej dostępne.

Wysoka przyswajalność fosforu przez rośliny daje zwiększoną efektywnością mineralnego nawożenia fosforowego, wpływa korzystnie na wzrost i rozwój rośliny, tym samym zwiększając jej plonowanie.

Zaaplikowanie FosfoPower pozwala uwolnić i udostępnić roślinom do 45 kg P2O5/ha. Produkt zaleca się stosować w dawce 100 g/ha, przy użyciu 200-400l wody, w formie oprysku doglebowego lub nalistnego w początkowych fazach rozwojowych roślin.

Jak polecają firmowy eksperci, dla uzyskania najlepszych efektów, preparat należy stosować w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy wilgotność powietrza jest najwyższa.

Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju uprawy stosowanie FosfoPower może być skuteczniejsze w różnych momentach okresu wegetacyjnego:

Uprawy polowe: zalecane stosowanie przedsiewne w formie oprysku doglebowego - w czasie wegetacji: po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia, a wiosną bezpośrednio po ruszeniu wegetacji w formie oprysku nalistnego.

Sady i jagodniki: Pryskamy wraz z początkiem wiosennej wegetacji, w pasie

Warzywa: Aplikujemy przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego lub w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.