Zapytaliśmy przedstawicieli kilku firm, które produkty z ich oferty proponują zastosować wiosną, aby przyspieszyć regenerację roślin po zimie i pobudzić ich wegetację. Z uwagi na bogatą ofertę poprosiliśmy każdą z nich o wskazanie tylko jednego polecanego produktu, oddzielnie dla rzepaku ozimego i zbóż. Okazało się, że część produktów ma charakter uniwersalny. Można je stosować we wszystkich uprawach.

AGRII POLSKA

Nutri-Phite PGA firma poleca stosować w rzepaku ozimym. To płynny nawóz zawierający w 1 l: 41 g N, 359 g P2O5 w formie fosfonianu, 97 g K2O, mangan, cynk, i aminokwas - pyroglutaminian. Ostatni z wymienionych składników przyspiesza wykorzystanie CO2 z atmosfery oraz pobranie składników z gleby (głównie azotu), prowadząc do intensywnego przyrostu biomasy. Z kolei duża dawka fosforu w formie fosfonianu wpływa na ograniczenie stresu abiotycznego poprzez przyspieszenie wytwarzania w roślinach fitoaleksyn. Te z kolei są naturalnymi "antybiotykami" wykazującymi silne działanie antybakteryjne i grzybobójcze.

Firma zaleca stosować środek wiosną 2-krotnie. Pierwszy raz po ruszeniu wegetacji, a następnie po 10-14 dniach. Wysokość jednorazowej d awki wynosi 0,75 l/ha.

CALDENA

Pszenicę ozimą firma poleca zasilić dwukrotnie po wznowieniu wegetacji i po ukazaniu się liścia flagowego. Zalecana jednorazowa dawka to 0,5 kg/ha. Termin stosowania: wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego, dwa razy w tym okresie.

W rzepaku ozimym firma proponuje zastosować nawóz dwukrotnie, po ruszeniu wegetacji oraz w okresie wydłużania się pędu, każdorazowo w dawce 0,5 kg/ha.

COMPO EXPERT

Do wiosennego zastosowania w pszenicy ozimej firma zaleca Basfoliar Kelp P-Max (4-6 + wyciąg z alg morskich Ecklonia maxima). Firma proponuje dwukrotne podanie go roślinom, po ruszeniu wiosennej wegetacji i kolejny raz po 2-3 tygodniach, każdorazowo w dawce 2 l/ha. Istnieje możliwość łączenia produktu z innymi nawozami i środkami ochrony roślin.

W rzepaku ozimym poleca natomiast Basfoliar Aktiv (3-27-18 + B, Fe, Mo, Cu, Mn, Zn + wyciąg z alg Ecklonia maxima). Fosfor występuje w rzadko spotykanej formie fosforynu potasu, która pobudza w roślinach naturalne procesy obronne, zwiększając odporność na presję chorób grzybowych. Firma zaleca zastosować wiosną preparat dwukrotnie po ruszeniu wegetacji, k ażdorazowo w dawce 2 l/ha.

INTERMAG

Tytanit (zawiera 8,5 g Ti/l preparatu) wpływa na zwiększenie aktywności jonów żelaza w komórkach, które stymulują tworzenie chlorofilu, zwiększają jego ilość, co powoduje znaczący wzrost intensywność fotosyntezy. Stosowanie tego produktu w uprawie zbóż i rzepaku wpływa także na tempo pobierania składników pokarmowych, zarówno dostarczonych nalistnie, jak i pobieranych z roztworu glebowego. Skutkuje to intensywniejszym przebiegiem fotosyntezy.

Wiosną podaje się go w pszenicy ozimej trzykrotnie: w fazie krzewienia (BBCH 22-29), na początek wzrostu źdźbła do rozpoczęcia kłoszenia (BBCH 30-51) i wreszcie od początku kłoszenia do okresu dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51-73). Jednorazowa dawka preparatu wynosi: 0,2-0,4 l/ha. Producent nie zaleca wykonywania zabiegu w okresie kwitnienia (BBCH 61-65).

W rzepaku należy go zastosować dwukrotnie, w identycznej dawce jak w pszenicy ozimej. Pierwszy raz pomiędzy początkiem rozwoju pędów bocznych a fazą widocznych 6 międzywęźli na pędzie głównym (BBCH 21-36). Drugi raz na początku pąkowania (BBCH 50-53).

Optysil (zawiera 200 g/l krzemu w przeliczeniu na SiO2) wpływa korzystnie na wzrost i rozwój oraz wzmacnia odporność roślin na czynniki stresowe, jak przymrozki, susza, choroby. Zmniejsza toksyczne działanie nadmiaru glinu, manganu i żelaza, wzmacnia ściany komórkowe. Wiosną aplikuje się go w pszenicy w fazie krzewienia (BBCH 22-29) w dawce 0,5 l/ha, a w rzepaku po ruszeniu wegetacji - od początku rozwoju pędów bocznych do widocznych 6 międzywęźli (BBCH 21-36), również w dawce 0,5 l/ha.

TIMAC AGRO POLSKA

Fertiactyl Starter zawiera składniki pokarmowe (azot, fosfor i potas), kwasy huminowe i fulwowe oraz glicynę-betainę i zeatynę. Zeatyna wydłuża żywotność chlorofilu i zwiększa wydajność fotosyntezy, a dodatkowo stymuluje wzrost i rozwój korzeni bocznych i włośników. W efekcie młode rośliny mogą łatwiej pobierać wodę i składniki pokarmowe w większych ilościach.

Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"