Mikroelementem mogącym być aplikowanym dolistnie w rzepaku jest bor. Jego niedostatek jest przyczyną zahamowania tworzenia łuszczyn i niskiej zawartości nasion w łuszczynie, co może prowadzić do spadku plonu. Brak boru hamuje bowiem kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka. Przy braku boru mikrostruktura ściany komórkowej jest wadliwa, co utrudnia procesy wzrostu i różnicowanie komórek, a mała zwartość ligniny zwiększa łamliwość łodyg. Stąd objawy niedoboru zaczynają się od zahamowania wzrostu i obumierania stożków wzrostu, zarówno pędów, jak i korzeni. Problemy we wzroście korzeni przy niedoborach boru występują już jesienią, natomiast wiosną objawy obserwuje się na częściach nadziemnych roślin. Często jest nierównomierny wzrost poszczególnych tkanek, liście są kędzierzawe, kruche, łamią się, łatwo pękają liście i łodygi.

System korzeniowy roślin nie zawsze jest na tyle sprawny, aby dostarczyć odpowiedniej ilości składników w krytycznych fazach wzrostu. Dlatego w intensywnej technologii uprawy, która jest nastawiona na wysokie plony stosuje się profilaktyczne nawożenie mikroelementowe nie przekraczającej 50 proc. zapotrzebowania roślin. Już zdecydowanie konieczne jest nawożenie mikroelementami, jeśli bilans wskazuje uzupełnienie braków lub na roślinach występują objawy niedoborów składników. Wiosną w przypadku rzepaku, który ma duże wymagania pokarmowe, przy wysokim nawożeniu NPK nie zapominając oczywiście o magnezie i siarce, konieczne jest dokarmianie roślin borem. W naszym kraju przewaga gleb charakteryzuje się niską zawartością boru.

W okresie wiosennym pierwszy zabieg dokarmiania roślin, należy wykonać w fazie rozety. Trzeba zwrócić uwagę, żeby rośliny przynajmniej częściowo miały odbudowany aparat asymilacyjny, zbyt wczesne zastosowanie oprysku w przypadku mikroelementów nie jest wskazane dla rzepaku, gdyż roślina ruszając z wiosenną wegetacją gubi najstarsze liście. Bor nie zdąży zostać pobrany tym bardziej, że jest słabo przemieszczany w roślinie i również z tych względów warto wykonać dwa zabiegi z zasilające borem. Drugi zabieg nalistny z użyciem boru wykonuje się w fazie pąkowania. Nawożąc borem zaleca się zastosowanie około 0,5 kg B/ha w jednym zabiegu dolistnym. Bor można z bardzo dobrym skutkiem aplikować dolistnie w formie pojedynczego lub wieloskładnikowego nawozu zawierającego w swoim składzie ten mikroelement.