- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługując dziedzinę zadań publicznych, tj. finansowe wspieranie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce, stosuje kryteria wyboru przedsięwzięć, w celu stwarzania równych szans dla wszystkich wnioskodawców, oraz maksymalnie efektywnego z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego wydawania pieniędzy publicznych na ochronę środowiska. Z uwagi na duże zróżnicowanie charakteru i wielkości przedsięwzięć oraz form ich dofinansowania środkami NFOSiGW, dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć opracowywane są indywidualne programy priorytetowe - informuje KRIR.


Prawda jest, że samorządy rolnicze wielokrotnie występowały w sprawie dofinansowania wapnowania gleb na ternie całej Polski, niestety z negatywnym skutkiem.

- W naszej opinii wapnowanie gleb to ważny zabieg agrotechniczny kształtujący odczyn gleby. W Polsce większość uprawianych roślin wymaga gleb lekko kwaśnych o odczynie zbliżonym do obojętnego, tymczasem większość użytkowanych rolniczo gleb należy do kwaśnych i bardzo kwaśnych, stąd konieczność ich okresowego wapnowania - Krajowa Rada.

Jak przypominają fundusze ekologiczne od dawna wspierały wapnowanie, jednak po wejściu Polski do UE pomoc krajową w rolnictwie wstrzymano. Uznano, wtedy że wapnowanie jest typowym zabiegiem agrotechnicznym, nie jest natomiast związane z ochroną środowiska.

Jednak w opinii zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych wapnowanie gleb służy ochronie środowiska i zmierza do przywrócenia stanu gleby do optymalnego poziomu, a co za tym idzie wpisuje się w zakres przedsięwzięć obsługiwanych finansowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takiego samego zdania jest WFOŚiGW w Katowicach, który od 2011 r. realizuje finansowanie programu wapnowania gleb, we współpracy ze Śląską Izbą Rolniczą, niwelując degradację gleb. KRIR chce wsparcia wapnowania z funduszy ekologicznych.