- Poprzez projekt chcemy pomóc we wdrożeniu nowoczesnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych i promować zrównoważone stosowanie
nawozów. Badania pozwolą opracować certyfikaty na zastosowanie nawozów w tych praktykach. W bardziej ogólnym znaczeniu wyniki badań
będą podstawą do programowania polityki rolnej Polski w zakresie działań klimatycznych oraz doskonalenia metod szacowania emisji w
ramach krajowego systemu - powiedział podczas podpisywania umowy prof Wiesław Oleszek, Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa , który jest koordynatorem projektu.

Przez trzy lata badane będą emisje na etapie produkcji nawozów w puławskiej spółce oraz na etapie nawożenia upraw przez rolników. Uczestnicy projektu sprawdzą jak dziś nawożenie wpływa na emisję gazów cieplarnianych. W tym celu badania przeprowadzone będą w reprezentatywnej grupie gospodarstw rolnych. Po otrzymaniu tych wyników konsorcjanci przystąpią do testowania szeregu niskoemisyjnych praktyk rolniczych pozwalających na zmniejszenie emisji przy jednoczesnej poprawie efektywności produkcji rolnej. Badania na tym etapie prowadzone będą na ośmiu zakładach doświadczalnych zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

- Od lat Grupa Azoty Puławy wyznacza standardy w zakresie ochrony środowiska w przemyśle chemicznym. Dzięki zrealizowanym w ostatnich
latach inwestycjom proekologicznym znacznie zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery przy zdecydowanym wzroście produkcji. Czas na analizę wpływu naszych produktów na emisje poza bramą naszego zakładu. Wiedzę przekutą w konkretne praktyki rolnicze, które uzyskamy po realizacji badań będziemy rozpowszechniać wśród producentów rolnych wraz z naszymi produktami - informuje Marian Rybak, prezes Grupy Azoty Puławy. 

W praktyce ocena emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będzie dotyczyła nie tylko produkowanych w Puławach nawozów, ale także głównych półproduktów, czyli amoniaku i kwasu azotowego. W przypadku produkcji nawozów wpływ na emisje powodujące wzrost temperatury atmosfery i wiążące się z tym obserwowane zmiany klimatu ma przede wszystkim wykorzystanie gazu ziemnego oraz energii cieplnej i elektrycznej. Natomiast podczas stosowania nawozów azotowych na polu do atmosfery przedostaje się podtlenek azotu, gaz cieplarniany jednostkowo o 300 razy większej sile w podgrzewaniu atmosfery. Pomiary emisji tego gazu z pól produkcyjnych wymagają bardzo czułych przyrządów i nie były dotychczas wykonywane Polsce na większą skalę, tak jak zaplanowano w projekcie. Konsorcjum przygotuje także specjalną platformę internetową dedykowaną tym zagadnieniom. Otrzymane raporty z badań pozwolą Grupie Azoty Puławy także na poprawę parametrów nawozów, tak aby były one bardziej efektywne w uzyskiwaniu wysokich plonów.

Obok Grupy Azoty Puławy w projekcie o nazwie „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego - zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w
perspektywie lat 2030 i 2050" uczestniczyć będą: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut
Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Budżet przedsięwzięcia zamyka się w kwocie blisko 12,5 miliona zł. Grupa Azoty Puławy przeznaczy na ten cel 820 tys. zł, co stanowi 7 proc. projektu finansowanego przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju.