- Raportowane dziś wyniki 2015 r. to z pewnością dobra wiadomość dla rynku. Jestem przekonany, że dalsza integracja Grupy Azoty i wzrost jej innowacyjności zapewnią firmie dalszy stabilny i bezpieczny rozwój – powiedział Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy Azoty.

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych głównym motorem napędowym wyników Grupy Azoty w 2015 r. był segment nawozów generujący wzrost przychodów rok do roku o blisko 9 proc. (do poziomu ponad 6 mld zł) i marży operacyjnej EBIT o ponad 15 proc. (do poziomu blisko 840 mln zł). Intensyfikacja produkcji na instalacjach nawozowych (głównie w obszarze amoniaku, mocznika i przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych) pozwoliła realizować widoczne efekty skali o osiągnąć marżę EBITDA na poziomie 16 proc. Wpływ na tak znaczącą poprawę wyników w segmencie miała skutecznie realizowana polityka handlowa oraz relatywnie niskie ceny surowców strategicznych (gaz ziemny, węgiel).

Wydatki inwestycyjne w 2015 r. w poszczególnych jednostkach Grupy Azoty:
- Grupa Azoty S.A (Jednostka Dominująca) (m.in. wytwórnia poliamidów II, granulacja mechaniczna nawozów II, magazyn nawozów luzem) - 257mln zł,
- Grupa Azoty KĘDZIERZYN (Grupa Kapitałowa) (m. in. nowa elektrociepłownia - Etap I, instalacja Oxoviflex, baza logistyczna dla nawozów ciekłych RSM z dodatkiem modyfikatorów) - 263 mln zł, - Grupa Azoty Police (GK) (m. in. Instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) wraz z infrastrukturą, węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII, modernizacja instalacji amoniaku) - 212 mln zł,
- Grupa Azoty Puławy (GK)(m. in. produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu, wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej) - 154 mln zł,
- pozostałe (m. in. budowa instalacji pastylkowania siarki) - 21 mln zł.

Puławska Spółka osiągnęła za 2015 rok zysk netto na poziomie 448 mln zł (225 mln zł w 2014 roku) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie ponad 3,8 mld zł wobec blisko 3,6 mld zł w roku ubiegłym. Police z kolei zysk netto na poziomie 122 mln zł wobec 54 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 mld zł ( 1,7 mld zł w 2014 roku).