Rok wcześniej, czyli w 2010 r. przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 1,8 mld zł. Jak poinformowała rzecznik prasowa i kierownik Działu Relacji Inwestorskich i PR ZAK S.A. Alicja Górska na tak dobre wyniki z roku 2011 wpłynęła przede wszystkim dobra koniunktura na rynku. Zdaniem Górskiej, na rentowność i wysokie zyski spółki wpływ miała również cena gazu w Polsce, która utrzymywała się w roku ubiegłym na konkurencyjnym względem Europy poziomie. - ZAK S.A. zanotowała wysoką sprzedaż nawozów jak i alkoholi OXO oraz plastyfikatorów. Wysoki kurs euro przełożył się z kolei na wysokie przychody z eksportu - dodała Alicja Górska.

Wspólny zysk netto spółek Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów (ZAK S.A., Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i Zakładów Chemicznych "Police" S.A.) w 2011 r. wyniósł 499 mln zł. Przychody Grupy ze sprzedaży za rok 2011 wyliczono na 5 mld 338 mln zł.

- O ewentualnej wypłacie dywidendy od zysków w połowie kwietnia zadecyduje zgromadzenie akcjonariuszy - przekazała w poniedziałek Alicja Górska.

ZAK Spółka Akcyjna z Kędzierzyna-Koźla to jeden z największych producentów chemicznych w Polsce. Firma zatrudnia ok. 1600 osób. Z produkowanych przez ZAK plastyfikatorów, alkoholi OXO i nawozów korzysta zarówno rolnictwo, jaki i budownictwo, przetwórstwo chemiczne oraz przemysł związany z tworzywami.