Analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej na podstawie ankiety przeprowadzonej pod koniec sierpnia podali ceny detaliczne nawozów, zł/t (bez VAT).

Nawozy azotowe:
- Mocznik - 1500-1580,
- Saletrzak - 1250-1350,
- Saletra amonowa 34 proc. - 1250-1320,
- Siarczan amonowy 20 proc. - 1190-1250.

Nawozy potasowe:
- Sól potasowa 60 proc. - 1640-1720,
- Siarczan potasu - 2180-2300.

Nawozy fosforowe:
- Superfosfat 40 proc. - 1550-1600,
- Fosforan amonu - 2300-2370.

Nawozy wapniowe:
- Saletra wapniowa - 1080-1290,
- Wapno tlenkowe 50 proc. - 240-250.

Nawozy wieloskładnikowe:
- Polifoska Max - 1620-1630,
- Polifoska 4 - 1660-1750,
- Polifoska 5 - 1720-1790,
- Polifoska 6 - 1890-1960,
- Polifoska 8 - 1906-1980,
- Polifoska 3 - 1310-1320,
- Polimag S - 1930-2090.