Polska jest liczącym się w Europie producentem nawozów mineralnych. Wytwarzamy około 20 proc. nawozów azotowych i ok. 18 proc. nawozów fosforowych produkowanych w UE. Pod względem produkcji nawozów azotowych zajmujemy trzecie miejsce po Rosji i Ukrainie.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów (IFA) przewiduje, że w 2012/2013 roku wzrost zapotrzebowani na nawozy może osiągnąć nawet 2,3 proc. w skali roku, to tylko nieco mniej niż w minionych latach. Wzrost zapotrzebowania na nawozy najbardziej widoczny będzie w Azji oraz wschodniej i środkowej Europie.