Jak podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej, rząd Białorusi podjął decyzję o podniesieniu z początkiem czerwca 2011 r. o 50 proc. ceł eksportowych na nawozy potasowe.

Oznacza to, że opłata ta wzrośnie do 75 euro/t (za Reuters News). Może się to odbić zarówno na cenach białoruskich nawozów potasowych na rynku światowym, jak i wolumenie eksportu. Firma Belarusian Potash Company (BPC) odpowiada za ok. 30 proc. światowej podaży nawozów potasowych.
Ceny kanadyjskiej soli potasowej wzrosły już w styczniu, podczas gdy na Środkowym Wschodzie wzrosty nastąpiły dopiero w lutym.

Odwrotnie do cen nawozów azotowych i fosforowych, ceny nawozów potasowych (głównie soli potasowej i siarczanu potasu, którymi się handluje na rynku globalnym) wzrastają skokowo, a nie płynnie, co jest wynikiem silnej koncentracji podaży. Obecnie za dostawy soli potasowej na rynek globalny odpowiada zaledwie ok. 11 podmiotów.