Azot jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym. W związku z intensywnym nawożeniem i przedostawaniem się głównie azotu do wód gruntowych oraz powierzchniowych, Unia Europejska dąży do redukcji zużycia nawozów mineralnych. Jednocześnie od rolnictwa wymaga się zaspokojenia wzrastających potrzeb żywieniowych, wynikających ze stale zwiększającej się liczby ludności. Rozwiązaniem ma być zrównoważone rolnictwo, które firma nawozowa Yara chce promować programem trakującym o rolnictwie precyzyjnym.

– W Unii Europejskiej efektywność stosowanego azotu na terenie krajów Wspólnoty wynosi 62 proc. Uważamy, że może być na poziomie 83 proc. i chcemy go osiągać - mówił Joachim Lammel z Centrum Badawczego Yara w Hannignhof w Niemczech na międzynarodowej konferencji: „Rolnictwo precyzyjne - Nauka praktyce”.

Yara już od lat 90 dostarcza na rynki system precyzyjnego nawożenia azotem z wykorzystaniem urządzenia N-Tester, który mierzy ilość pobranego azotu przez liść. W największym stopniu z tych urządzeń korzystają Niemcy, w marcu b.r. stanowili 38,3 proc., potem Francuzi 26,3 proc., dalej plasują się Skandynawowie 10 proc., w Polsce technologie wykorzystuje 2,2 proc tj. 179 użytkowników.

Wraz z rozwojem technologii firma wprowadziła N-Sensor, który mierzy przybliżoną ilość pobranego azotu. Obecnie urządzenia pracują w 35 krajach na ok. 1 mln 600 tys. ha. N-Sensor jest w dwóch wariantach: Yara N-Sensor ALS z własnym źródłem światła i Yara N-Sensor II z pasywnym wykorzystaniem światła dziennego. Przy czym ze sprzedaży powoli wycofywane jest urządzenie Yara N-Sensor II.

W laboratoriach firmy nieustannie trwają prace nad nowymi technologiami i udoskonaleniem obecnie wykorzystywanych. Dla przykładu N-sensor może być wyposażony w moduł do zmiennego aplikowania regulatorów wzrostu i fungicydów. Dawka jest dostosowana przez urządzenie w zależności od ilości pobranego azotu, fazy rozwojowej roślin, stosowanej substancji czynnej i odmiany. Prace są też prowadzone z herbicydami.

Na podobnej zasadzie, jak N-Sensor działa aplikacja mobilna Yara ImageIT, także dostępna w języku polskim. Jest to aplikacja, która na podstawie zdjęć określa ile azotu zostało pobrane przez rośliny i podaje rekomendacje dla dawki tego składnika. Wskazuje dawkę, jaka powinna być zastosowana dla uzyskania optymalnego wielkościowo i jakościowo plonu.

Urządzeniom mobilnym dedykowana jest CheckIT, możliwa do pobrania, bez przeszkód i dostępna w języku polskim. Aplikacja na podstawie zdjęć roślin i objawów niedoboru składników pokarmowych pomaga ustalić, jakiego składnika im brakuje.