Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej możemy stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada.

Należy także pamiętać, że oprócz terminu, ograniczeniem do stosowania nawozów naturalnych są takie przypadki gdy grunt jest zalany wodą, przykryty śniegiem lub gleba jest zamarznięta do głębokości 30 cm. Płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) nie wolno stosować na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc., oraz podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie z prawem, zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Przy założeniu, że przeciętny obornik o suchej masie do 25 proc., zawiera około 0,5 proc. azotu oraz wykorzystanie azotu z obornika w pierwszym roku wynosi około 40 proc., na hektar użytku rolnego możemy zastosować maksymalnie około 30-33 ton obornika.