Jak znaczył Pokojski formuła konsorcjum jest otwarta. - Już dzisiaj mamy sygnały, że są zainteresowani inni partnerzy, żeby do tego przystąpić. Chcemy ten obszar rozwijać, ale i dać takie narzędzia i instrumenty przedsiębiorstwom rolnym, żeby mogli znaleźć optimum swoich korzyści. Tu nie chodzi o to żeby za wszelką cenę zwiększać nawożenie, ale tak nawozić, żeby to dało najlepsze rezultaty ekonomiczne - dodaje Zenon Pokojski.

Zakłady Azotowe Puławy inwestują w ekologię. W swoich najbliższych planach przewidują wydatkowanie ponad 320 mln zł. - Inwestycje muszą spełniać podstawowe kryteria, w tym efektywnościowe, ale ważny jest także ich wpływ na środowisko. Np. instalacja odsiarczania spalin pozwoli zmniejszyć emisję podtlenków siarki ośmiokrotnie - mówi Pokojski. ZA Puławy przejęły Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory, a teraz pracują nad projektem Adipol. - Myślimy o kolejnych podmiotach, może nie tak spektakularnych przejęciach, ale wszystkie one mają służyć temu abyśmy byli bliżej naszego klienta finalnego, szczególnie w obszarze nawozowym - podkreśla Pokojski.