- W grupie Ciech są pewne aktywa, które mogą być ciekawe dla branży chemicznej - powiedział dziennikarzom Jarczewski.

Jak infomuje ISB prezes podał jako przykład firmę z segmentu środków ochrony roślin. W grupie Ciech taką działalność prowadzi Organika Sarzyna. W tej grupie znajduje się również Alwernia, która wytwarza: nawozy, związki fosforowe i związki chromu. Prezes podkreślił, że ZAP ma olbrzymie zasoby gotówkowe (ok. 400 mln zł) i może realizować akwizycje z własnych zasobów finansowych.

- Koncentrujemy się na segmencie nawozowym, aktywach logistycznych i dystrybucyjnych - podsumował Jarczewski.

W I-III kw. r.obr. 2011/2012 (tj. 1 lipca 2011 - 31 marca 2012 r.) spółka ZA Puławy miała 480,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 176,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2932,26 mln zł wobec 1994,69 mln zł. (ISB)