Spółka osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 19,6 mln zł. oraz zysk netto w wysokości 17,1 mln zł. wobec 22 mln zł straty zysku operacyjnego przed rokiem i 15 mln zł straty netto. To również diametralna poprawa wyników w stosunku do I kwartału 2010/2011, który Spółka zakończyła z prawie 50 mln zł straty operacyjnej i 38,5 mln zł straty netto.

Wzrost cen na produkty oferowane przez "Puławy" pozwolił na poprawę wyników w drugim kwartale, pomimo że produkcja nawozów w wymiarze nominalnym utrzymała się na poziomie roku poprzedniego. Spółka po przestoju remontowym wytwórni mocznika, związanym z finalizacją projektu "tlenownia-amoniak-mocznik", wprowadziła do ruchu nowe moce produkcyjne, niemiej w skali kwartału produkcja mocznika była jeszcze wyraźnie niższa niż przed rokiem. Proporcjonalnie do tego wzrosła jednak produkcja roztworu saletrzano-mocznikowego.

Finalnie Segment Agro (nawozy) wykazał wzrost przychodów r/r o ponad 35 proc. do 357 mln zł. przy wyraźnym wzroście sprzedaży eksportowej (34,8 proc. 2010/2011 vs 15,3 proc. 2009/2010). Na poprawę koniunktury w branży nawozowej wpływ miał dynamiczny wzrost cen zbóż w kraju i na rynkach światowych oraz korzystna relacja ceny azotu do ceny pszenicy.