"Korekta raportu wynika z korekty wyceny nabytych aktywów i przejętych zobowiązań w związku z trwającym procesem rozliczania transakcji nabycia przez Spółkę udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych 'Fosfory' Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie ZAP.

Spółka podała, że proces rozliczenia transakcji nadal trwa, a ostateczne wyniki rozliczenia mogą jeszcze ulec zmianie.
"Wprowadzone korekty nie mają wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki" - głosi też komunikat.

W opublikowanym pierwotnie raporcie ZAP miały narastająco w I-IV kw. 2011 roku 296,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 31,8 mln zł zysku rok wcześniej.