Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez ZAP ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji oraz po uzyskaniu przez inwestora uchwały walnego zgromadzenia wyrażającej zgodę na nabycie akcji.

MSP podało, że 4 października inwestor podpisał również z przedstawicielami pracowników spółki pakiet socjalny.

Na początku sierpnia ZA Puławy złożyły MSP wiążącą ofertę nabycia 2.550.000 akcji Azotów-Adipol z Chorzowa, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego, a także pozostałych akcji tej spółki, które nie zostaną przejęte przez uprawnionych pracowników.

W połowie sierpnia Puławom przyznano wyłączność negocjacyjną na kupno spółki na okres od 22 sierpnia do 23 września 2011 r. Termin ten wydłużono później do 7 października.