Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 581,33 mln zł wobec 422,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 5338,03 mln zł wobec 1901,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 207,88 mln zł zysku netto wobec 60,66 mln zł zysku rok wcześniej.