Pszenica czy rzepak mają szczególnie wysokie wymagania glebowe i pokarmowe. Takie pierwiastki jak azot, fosfor, potas, ale też wapń, magnez, siarkę dostarcza się im głównie doglebowo. Najskuteczniejszą formą odżywienia roślin w mikroelementy jest nawożenie dolistne, które pozwala nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie roślin na te pierwiastki, ale także lepiej wykorzystać składniki pokarmowe dostarczone wcześniej doglebowo. Mikroelementy, mimo pobierania w niewielkich ilościach odgrywają bardzo istotną rolę w wielu procesach odpowiadających za ilość i jakość uzyskanego plonu.

Ceny zbóż i rzepaku są wysokie, jeśli się utrzymają także po żniwach, walka o każdy kg plonu ma sens ekonomiczny Fot. Intermag
Ceny zbóż i rzepaku są wysokie, jeśli się utrzymają także po żniwach, walka o każdy kg plonu ma sens ekonomiczny Fot. Intermag

Zbilansowane nawożenie dolistne

Osiągnięcie wysokich plonów zbóż, rzepaku czy kukurydzy wymaga zbilansowanego nawożenia, z uwzględnieniem zapotrzebowania roślin zarówno na makro-, jak i mikroelementy. W warunkach klimatu umiarkowanego, niskiej temperatury gleby i powietrza, tuż po ruszeniu wiosennej wegetacji ograniczone jest pobieranie z gleby składników pokarmowych. Zwłaszcza dotyczy to fosforu, na którego niedobór szczególnie wrażliwa jest kukurydza. Aby uniknąć skutków niedoboru, warto zadbać o dolistne dokarmianie roślin tym pierwiastkiem.

– Doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie takich nawozów jak FOSTAR® lub PLONVIT® PHOSPHO. W sytuacjach, gdy potrzebne jest najszybsze zaopatrzenie roślin w fosfor, doskonałym rozwiązaniem jest aktywator energii GROWON®, który dzięki technologii INT zapewnia bardzo szybkie zaopatrzenie roślin w ten składnik pokarmowy – mówi dr inż. Radosław Wilk, ekspert ds. żywienia roślin.

Zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe warto wspierać również stosowaniem wyspecjalizowanych mikroorganizmów wiążących azot z powietrza czy zwiększających dostępność uwstecznionego fosforu. Nowością na rynku jest biopreparat BACTIM® NUTRI, który kompleksowo wspiera te procesy. Badania wykonane w niezależnych instytutach badawczych wykazały większe i lepsze odżywienie roślin w te pierwiastki po zastosowaniu BACTIM® NUTRI co przełożyło się na wzrost plonu pszenicy ozimej o ponad 800kg/ha. To daje 1280 zł zysku z każdego hektara przy obecnych cenach pszenicy (1800 zł/t).Nie tylko azot i fosfor odpowiadają za wysokość plonu, dlatego kluczowym jest kompleksowe zaopatrzenie roślin w niezbędne mikroelementy. Tu doskonałe efekty zapewniają nawozy dolistne z serii PLONVIT® oraz nagrodzony Innowacją Roku 2021 w kategorii nawozy - AMINOULTRA® ZBOŻA, który zawiera unikalną technologię GCCA, gdzie transportem mikroelementów jest najmniejszy i najbardziej mobilny aminokwas glicyna.

Bactim Nutri to alternatywa dla drogich nawozów mineralnych Fot. Intermag
Bactim Nutri to alternatywa dla drogich nawozów mineralnych Fot. Intermag

Spośród wszystkich mikroelementów, zboża są najbardziej wrażliwe na niedobór manganu i miedzi, z kolei kukurydza wykazuje największe zapotrzebowanie na cynk i bor, a rzepak na bor i mangan. Dlatego w uprawie tych gatunków zaleca się dodatkowe uzupełnienie składników pokarmowych pojedynczymi nawozami z miedzią- AMINO ULTRA®Cu-24; manganem-AMINO ULTRA®Mn-22; cynkiem-AMINO ULTRA®Zn-24; borem- BORMAX® TURBO.

– Seria nawozów AMINO ULTRA® charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością mikroelementów w formie kompleksu aminokwasowego, który zapewnia ultra szybkie odżywienie nawet w trudnych warunkach uprawy. Bor jest w roślinie bardzo słabo mobilny, dlatego INTERMAG opracował formułę nawozu BORMAX® TURBO, który sprawia, że bor pobierany i transportowany jest szybciej niż w przypadku standardowych nawozów borowych zapewniając przy tym doskonałą mieszalność z innymi agrochemikaliami– mówi dr inż. Radosław Wilk.

Biostymulacja wzrostu i rozwoju roślin

Biostymulatory to już wręcz obowiązek jeśli chcemy uzyskać wysoki zwrot z inwestycji i nastawiamy się na plony przekraczające standardowe wyniki. Szczególną rolę w biostymulacji wzrostu i rozwoju roślin pełni Tytan. Jeśli dostarczymy go w odpowiedniej, przyswajalnej dla roślin formie, zwiększymy zawartość chlorofilu w liściach, intensyfikując proces fotosyntezy. To przełoży się na bardzo intensywny rozwój oraz lepsze wypełnienie łuszczyn, kłosów czy kolb. Opracowanym i opatentowanym biostymulatorem z organiczną formą tytanu jest TYTANIT®. Dzięki niemu uzyskujemy dodatkowo intensywniejsze pobieranie z gleby składników pokarmowych, takich jak azot, potas, wapń, żelazo. TYTANIT® wspomaga tworzenie ścian komórkowych, wzmacniając naturalną odporność na czynniki stresowe. Sam pierwiastek jakim jest tytan występuje także w metabolitach wtórnych, dzięki którym roślina odstrasza szkodniki. Znane z międzynarodowych publikacji naukowych są też właściwości tytanu korzystnie wpływające na zapylanie kwiatów i tworzenie organów generatywnych. Tytan występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach, głównie w rudach innych pierwiastków i nie jest w żaden sposób niebezpieczny dla organizmu człowieka.

Kolejnym pierwiastkiem korzystnym dla zwiększenia odporności roślin a co za tym idzie plonu jest krzem. Krzem zwiększa sztywność ścian komórkowych i odporność na enzymy hydrolityczne, utrudniając wnikanie strzępek infekcyjnych grzybów. Dzięki krzemowi rośliny są bardziej odporne na wyleganie, a także łatwiej przyswajają składniki pokarmowe i lepiej znoszą skrajne temperatury. Ponadto krzem wpływa pozytywnie na efektywność fotosyntezy i ułatwia utrzymanie równowagi jonowej w roślinie. Krzem pod względem ilościowym jest drugim obok tlenu pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej, ale forma, w jakiej występuje naturalnie w glebie, nie jest przyswajalna dla roślin. Warto zatem dostarczać ten pierwiastek roślinom w formie nawożenia dolistnego, ale należy zwrócić szczególną uwagę na formę w jakiej w nawozie występuje ten pierwiastek.

Biostymulatory zwiększają wielkość i jakość plonów

Firma Intermag oferuje biostymulatory TYTANIT®i OPTYSIL®, które pozytywnie wpływają na plonowanie roślin. Najlepiej sprawdzają się w zbożach i rzepaku, ale mogą być stosowane w uprawie wszystkich gatunków roślin. Doskonale wpisują się w programy integrowanej ochrony roślin, ze względu na poprawę ich odporności roślin na czynniki stresowe, co przekłada się na większą zdrowotność i ostatecznie na wyższe plonowanie.

TYTANIT® jest zarejestrowany i opatentowany jako mineralny stymulator plonów roślin, zawierający organiczną i w pełni przyswajalną formę tytanu. Z powodzeniem może być wykorzystywany w intensyfikacji procesów plonotwórczych roślin. Jest katalizatorem wielu procesów fizjologicznych, wpływającym korzystnie na jakość i wielkość plonów zbóż, rzepaku i kukurydzy. Za jego skuteczność odpowiada molekuła aTIUM®. Stosowanie stymulatora TYTANIT® zapewnia plantatorom możliwość uzyskania większego plonu nasion wysokiej jakości. Szybsze pobieranie i wysoka dostępność tytanu zwiększa przyrost biomasy roślin za sprawą zwiększenia zawartości chlorofilu, a w konsekwencji intensyfikacji fotosyntezy.

Stosowanie stymulatora TYTANIT® jest całkowicie bezpieczne dla roślin, organizmów pożytecznych i człowieka. Kolejnym pozytywnym skutkiem jego stosowania jest większa efektywność zapylania kwiatów, poprzez zwiększenie żywotności pyłku i siły kiełkowania, a w konsekwencji efektywniejsze zawiązywanie nasion i owoców. Do zalet preparatu TYTANIT® należy zaliczyć również lepsze odżywianie roślin dzięki zwiększeniu pobierania wody i składników pokarmowych z gleby, a w efekcie poprawę witalności i kondycji roślin.

Biostymulator TYTANIT®– katalizator procesów fizjologicznych

TYTANIT® nadaje się do opryskiwania nalistnego, podlewania roślin oraz fertygacji, czyli nawożenia podczas nawadniania. Zawartość rozpuszczalnego w wodzie tytanu w tym biostymulatorze wynosi 8,5 g/l. Środek można łatwo mieszać z większością agrochemikaliów dostępnych na rynku, pamiętając jednak o przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Zarówno w zbożach, jak i w rzepaku, powinno się stosować 0,2–0,4 l/ha.

TYTANIT® jest niezbędny w okresach intensywnego wzrostu roślin oraz w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe. W przypadku pszenicy oraz pszenżyta, można go stosować w 3 terminach, tj. w fazie krzewienia, wzrostu źdźbła oraz w fazie liścia flagowego, do początku dojrzałości mlecznej. W rzepaku optymalne terminy to początek wzrostu pędu głównego oraz zwarty, zielony pąk kwiatowy, jak również w dalszej części sezonu, od luźnego pąka kwiatowego poprzez kwitnienie, aż do początku opadania płatków kwiatowych i rozwoju łuszczyn.

Unikalna forma krzemu w biostymulatorze OPTYSIL®

OPTYSIL®  to stymulator odporności zawierający krzem, do stosowania w uprawie wszystkich gatunków roślin. Pierwiastek ten wzmacnia ściany komórkowe oraz stymuluje procesy życiowe w roślinie. OPTYSIL® swoją skuteczność zawdzięcza unikalnej formule duoSIL®- aktywnej i biodostępnej formie krzemu. Dzięki niej możliwe jest osiągnięcie zwiększonej tolerancję na suszę. Krzem obecny w ścianach komórkowych liści decyduje o zmniejszonej transpiracji, dzięki czemu rośliny lepiej znoszą okresowe niedobory wody i niskie temperatury. Większa sztywność tkanki roślinnej oznacza też mniejszą podatność roślin na wnikanie patogenów i uszkodzenia mechaniczne. Krzem zapewnia ponadto lepsze pobieranie fosforu, który odpowiada za stymulację rozwoju systemu korzeniowego, przy jednoczesnym ograniczeniu pobierania toksycznych metali ciężkich. OPTYSIL® wpływając na skuteczniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę zapewnia wyższe i lepsze jakościowo plony.

OPTYSIL to stymulator odporności zawierający krzem Fot. Intermag
OPTYSIL to stymulator odporności zawierający krzem Fot. Intermag

Zastosowanie stymulatora wpływa na wzrost odporności roślin na stres wywołany czynnikami abiotycznymi oraz biotycznymi, zwłaszcza suszą czy skrajnymi temperaturami. W badaniach polowych wykazano, że atakujące rzepak chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik oraz groźne na pszenicy ozimej skrzypionki, występowały mniej licznie, jeśli w uprawach tych dolistnie zastosowano TYTANIT®. Podobne wyniki uzyskano w przypadku chorób grzybowych, takich jak czerń krzyżowych i szara pleśń w rzepaku oraz łamliwość źdźbła, septorioza, fuzariozy w pszenicy. Lepsza zdrowotność roślin bezpośrednio przyczyniła się do zwiększenia plonów pszenicy i rzepaku.

OPTYSIL®–krzemowy stymulator odporności

OPTYSIL® należy stosować dolistnie w formie roztworu wodnego, z możliwością łączenia z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Zawartość SiO2 wynosi 200 g/l, a optymalna dawka stymulatora we wszystkich uprawach to 0,5 l/ha. W pszenicy optymalne terminy stosowania wiosennego to krzewienie i wzrost źdźbła. Późniejszą aplikację można przeprowadzić w fazie liścia flagowego do początku kłoszenia. W przypadku rzepaku najkorzystniejszym terminem wykonania zabiegu jest zwarty, zielony pąk kwiatowy oraz luźny zielony pąk do początku kwitnienia. W ostateczności można jednak przedłużyć jego stosowanie do początku rozwoju łuszczyn.