Ocena bezpieczeństwa żywności obejmuję kontrolę jej jakości na każdym etapie produkcji. Zanim jednak trafi na nasze talerze zostać ona może skażona różnymi toksynami wpływającymi negatywnie na nasze zdrowie.

Metale ciężkie np. zaburzać mogą  funkcję nerek oraz wątroby. Szczególnie kadm odgrywa dużą rolę - podkreślał na konferencji profesor Franz Wiesler. Głównym jego źródłem w glebie są osady ściekowe, nawozy fosforowe oraz opady z atmosfery. Skażenie kadmem w ostatnich latach zmalało, ale ciągle szacuję się że pobranie jego przez człowieka wynosi od 50 do ponad 100 proc. dopuszczalnych norm.

Emisja diosksyn została ostatnio drastycznie zmniejszona, są one jednak ciągle powszechne w środowisku i spożycie ich wynosi od 90 do 120 proc. akceptowalnego spożycia. To samo dotyczy pozostałości środków ochrony roślin. Można je znaleźć praktycznie we wszystkich próbkach pochodzących z upraw konwencjonalnych. Jednak jedynie poniżej 5 proc badanych  przypadków przekracza dopuszczalne normy.

Ciągle duże znaczenie ma zawartość akryloamidów powstających głównie w trakcie przetwarzania żywności w wysokich temperaturach. Podejrzewa się je, że posiadają rakotwórcze właściwości. Aby ograniczyć ich zawartość należy między innymi redukować ich zawartość poprzez odpowiednie i zrównoważone nawożenie potasem i siarką. Nawożenie potasem wpływa na zawartość cukrów redukujących, nawożenie azotem i siarką ma wpływ na ilość wolnej asparaginy. Związki te są odpowiedzialne za ogólną zawartość akryloamidów w żywności.  

Większość niebezpiecznych dla naszego zdrowia toksyn możemy redukować już na etapie produkcji polowej. Minimalizacja zanieczyszczeń żywności wymaga monitorowania i kontroli wszystkich potencjalnych źródeł również nawozów. Profesor Wiesler jest zdania, że poprzez odpowiednią strategię nawozową możemy zwiększyć bezpieczeństwo żywności. Duże tu też ma znaczenie pochodzenie i jakość używanych do produkcji nawozów. Ważne by nawozy odznaczały się jak największym stopniem czystości, nie posiadały zbędnego balastu w którym najczęściej znajdują się toksyczne substancję. Najlepsze są te nawozy pochodzenia naturalnego. Zdaniem profesora wysoka jakość nawozów zapewnia wysoką jakość żywności. Takie standardy spełniają między innymi nawozy  K+S KALI. Składniki użyte w produkcji tych nawozów pochodzą z naturalnych soli surowych wydobywanych ze złoży znajdujących się na terenie Niemiec.