Zwycięskie produkty ZAK S.A. to nawozy wytwarzane od 1987 roku (Salmag) i 1995 roku (Salmag z borem, Salmag z siarką). Powstają one w procesie nowoczesnej granulacji mechanicznej, zapewniającej taką budowę granulki, która odporna jest na zbrylanie, kruszenie czy ścieranie oraz gwarantuje odpowiednią twardość i trwałość składu chemicznego, pozwalającego na równomierny wysiew na różnych rodzajach gleb.


Do udziału w konkursie mogły przystąpić firmy prowadzące działalność na terenie Wspólnoty Europejskiej, obecne na rynku polskim. Konkurs podzielono na dwa etapy. Pierwszy, to ocena merytoryczna Branżowych Komisji Ekspertów (m.in. Instytutu Chemii Przemysłowej), która poddaje analizie zgłoszony wniosek. Proces weryfikacji produktów zgłoszonych do Konkursu „Teraz Polska” odbywa się poprzez dwa odrębne etapy: ocenę jakości i handlową, dokonywane w oparciu o następujące kryteria:
• poziom technologii oraz stabilność produkcji,
• organizacja i kontrola jakości,
• nowoczesność i innowacyjność,
• zgodność z normami ekologicznymi,
• niezawodność,
• stosowane formy promocji,
• wartość i dynamika sprzedaży,
• konkurencyjność.

Źródło: farmer.pl