Certyfikat został przyznany za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Coroczny specjalny ranking polskich przedsiębiorstw „Perły Polskiej Gospodarki" obejmuje firmy których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych (Perły Duże) lub 1 miliard złotych (Perły Wielkie). Jednocześnie są to firmy które spełniają z góry nadaną minimalną wartość następujących kryteriów: dynamika przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopa zwrotu brutto, stopa zwrotu netto przy kapitale własnym oraz wydajność pracy.