W umowie sprzedaży Solidaris zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia o zbliżonej strukturze i poziomie ilościowym nie niższym niż poziom zatrudnienia z daty podpisania umowy przez okres trzech lat oraz wynagrodzenia pracowników nie niższym od poziomu wynagrodzenia z dnia podpisania umowy sprzedaży.

Jednocześnie Solidaris deklaruje dalsze inwestycje w rozwój spółki PTS AUTOZAK i spowodowanie wzrostu zatrudnienia w kolejnych latach. Integralną częścią Umowy sprzedaży jest Umowa o współpracy pomiędzy ZAK S.A. a Solidaris w zakresie świadczenia dla ZAK usług przewozowych.

ZAK S.A. posiada 100 proc. udziałów AUTOZAK.