Europejski Zielony Ład (Green Deal) to pierwsza kompleksowa strategia Unii Europejskiej dotycząca ochrony środowiska, oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Tym samym Europa do 2050 r. aspiruje do bycia pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Z lewej mocznik granulowany, z prawej pastylkowany. Od 1 sierpnia 2021 r.,mocznik w obu tych postaciach nie będzie już sprzedawany
Z lewej mocznik granulowany, z prawej pastylkowany. Od 1 sierpnia 2021 r.,mocznik w obu tych postaciach nie będzie już sprzedawany

Jednym ze skutków jej wdrażania, od 1 sierpnia 2021 r. wprowadzony zostanie zakaz stosowania mocznika w formie granulowanej. W opinii legislatorów wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się do ograniczenia emisji amoniaku do atmosfery. Nie oznacza to, że nawóz ten zniknie z rynku. Pozostanie w sprzedaży ale będzie musiał zawierać inhibitor ureazy, albo powłokę biodegradowalną.

Oba rozwiązania powodują ograniczenie strat azotu z nawozu w formie amoniaku ulatniającego się do atmosfery. Wzrośnie tym samym efektywność wykorzystania przez rośliny tego pierwiastka z mocznika. Jednocześnie wydłuży się czas jego oddziaływania na rośliny.

Należy przypuszczać, że rozbudowa składu mocznika pociągnie za sobą wzrost ceny sprzedaży tego nawozu. O ile? To na razie pozostaje tajemnicą.