Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.

Uczestnicy koncentracji to spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. ZA Puławy produkują m.in. nawozy azotowe i fosforowe oraz chemikalia. Spółka Azoty-Adipol zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem i dystrybucją nawozów specjalistycznych m.in. azotanu potasu i azotanu wapnia. W wyniku koncentracji ZA Puławy staną się właścicielem 85 proc. kapitału akcyjnego Adipolu.