Zgodnie ze sprawdzoną od lat formułą i w tym roku nagradzamy za konkretne dokonania, a nie za całokształt działalności. Pozwala nam to uchwycić na gorąco zjawiska i tendencje zmieniające na naszych oczach obraz polskiej gospodarki.

Zakłady Azotowe Puławy skutecznie wykorzystują obecną sytuację rynkową dla realizacji swojej strategii rozwoju organicznego. Niezmiennie dobre - nawet w gorszym dla gospodarki i dla branży czasie - wyniki finansowe pozwalają łączyć wewnętrzne inwestycje z akwizycjami na krajowym rynku.

Więcej na portalu www.wnp.pl