Filary Polskiej Gospodarki to firmy stabilne ekonomicznie, utożsamiające się z regionami, w których prowadzą działalność. W tegorocznej edycji rankingu wyróżnionych zostało 5 firm w każdym województwie. Zakłady Chemiczne „Police" S.A. zajęły w województwie zachodniopomorskim pierwsze miejsce.


Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki charakteryzują się stabilnością, mają znaczący udział w rozwoju regionu jako pracodawcy wspierający i promujący zatrudnienie, umożliwiają rozwój przedsiębiorczości oraz są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.