Według dr Piechoty technologię uproszczone mają przyszłość. Oszczędzają bowiem czas i pieniądze rolnika, ale przede wszystkim nie ingerują tak gwałtownie w procesy glebowe jak np. tradycyjna uprawa płużna.

Zdaniem dr Piechoty im więcej w glebie wykonywanych jest zabiegów agrotechnicznych tym częściej gleba jest rozdrabniana i łatwiej się zagęszcza. Można było to bezpośrednio zaobserwować na wczorajszym spotkaniu. Po polu demonstracyjnym gdzie od 4 lat nie stosowano uprawy płużnej bez problemu można było chodzić (pomimo tego, że dzień wcześniej spadł deszcz). W uproszczonej uprawie gleba ma dużą nośność, a woda przenika lepiej w profilu glebowym. Dzięki temu po ulewnych deszczach szybciej można wjechać sprzętem w pole.

Uprawy uproszczone mają oszczędzać czas i pieniądze rolnika, ale przede wszystkim glebę - przekonywał swoich słuchaczy dr Piechota.
Metody bezpłużne wpływają korzystnie na właściwości fizyczne, fizyko-chemiczne oraz chemiczne gleby. Dzięki rezygnacji z orki ograniczać można tempo mineralizacji glebowej substancji organicznej, a także zmniejszać negatywne skutki jakie powoduje erozja glebowa. Ponadto uproszczona uprawa może zwiększać koncentrację substancji organicznej i składników nawozowych w jej powierzchniowej warstwie oraz podnosić aktywność biologiczną gleby.

Polscy rolnicy powinni bardziej dbać o zachowanie prawidłowych procesów mikrobiologicznych gleby - przekonywał o tym dr Piechota. Przy tradycyjnej uprawie za pomocą pługa dochodzi do poważnej ingerencji w aktywność mikroorganizmów. Żyjące na wierzchu organizmy tlenowe zostają przy orce wprowadzone w głąb do warunków beztlenowych i odwrotnie beztlenowe znajdują się nagle na powierzchni gleby. To powoduje, że większość takich populacji ginie. Po orce musi minąć około 2-3 tygodnie zanim gleba powróci do równowagi.

Duża liczba mikroorganizmów warunkuje prawidłowe procesy glebowe. Mikroorganizmy uwalniają nam większość niedostępnych bezpośrednio dla roślin składników pokarmowych. Odpowiadają one bowiem za mineralizację i humifikację próchnicy. Z drugiej strony duży potencjał enzymatyczny gleby powoduje, że wiele pożytecznych mikroorganizmów staje się antagonistami lub konkurentami dla patogenów chorobotwórczych. Uproszczenia uprawy również wpływają korzystnie na populacje dżdżownic. Ich duża liczba na polu oznacza, że pole jest utrzymane w dobrej kulturze.