• Od teraz to IMGW-PIB będzie decydować czy rolnicy w lutym mogą wyjechać z nawozami zawierającymi azot na pola.
  • Na stronie IMGW-PIB w zakładce Kryterium wcześniejszego nawożenia azotem został dziś uruchomiony serwis a w nim pierwsze dane.

Opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, czyli w myśl zapisów obowiązuje ono od 8 lutego 2023r.

Kryterium wcześniejszego nawożenia azotem

Jak informuje IMGW- PIB przejściem przez próg danej temperatury jest termin, w którym każdego dnia, przez 5 następujących po sobie dni, średnia dobowa temperatura przekroczyła odpowiednio 3°C lub 5°C na powierzchni 95% danego powiatu.

Mapy wraz z wykazami powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury  są publikowane codziennie, w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, począwszy od 2023 r. i będą przechowywane przez okres kolejnych 4 lat.

Serwis – jak funkcjonuje?

Jest to bardzo intuicyjny serwis. Aby sprawdzić czy kryterium wcześniejszego terminu nawożenia azotem jest spełnione wystarczy wejść na stronę https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia, następnie w stworzonych tam zakładkach wybrać: województwo, następnie powiat. Kolory na mapie będą informować o przekroczeniu progów: żółty o progu 3°C, zielony o progu 5°C.

Źródło: IMGW-PIB
Źródło: IMGW-PIB

Uzupełnieniem grafiki będzie tabela, gdzie wyraźnie przy odpowiednim powiecie będzie napisane czy kryterium jest spełnione czy też nie. Co ważne można także wybrać datę i sprawdzić historię wprowadzanych zmian.

Nie zapomnij o ustawach i zdrowym rozsądku

Nie powinno być to zaskoczeniem, że dziś w żadnym powiecie nie odnotujemy informacji o tym, że  można wyjechać z azotem. Nie pozwala na to nie tylko temperatura. W wielu regionach kraju na polach jest śnieg, który również jest przeszkodą w wykonaniu zabiegów nawozowych.

Nie tylko zdrowy rozsądek ale także i kolejne przepisy regulują fakt, kiedy rolnik może przeprowadzić nawożenie. Nie wolno zapomnieć o ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. m. in. Ustawa o nawozach i nawożeniu. Na ich podstawie między innymi zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.