W województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia we wszystkie nawozy określono jako wystarczający. W kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu oraz amofoskę oceniono jako słaby. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc. było średnie. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy określono jako dobry. W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy dalej jest wystarczający, a w lubuskim wystąpiły braki nawozów fosforowych - superfosfatu pojedynczego granulowanego oraz superfosfatu wzbogaconego 40 proc. Pozostałe nawozy występują w stopniu wystarczającym.

W województwie łódzkim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową (występuje w 65 proc.), polifoskę 8:24:24 (występuje w 60 proc.), oraz polifoskę 6:20:30 (występuje w 75 proc.). Polifoska 4:12:32 występowała w stopniu dostatecznym (w 50 proc.).Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany (w 30 proc. punktów sprzedaży) oraz superfosfat wzbogacony 40 proc., (w 15 proc. punktów sprzedaży) a także siarczan potasu (w 25 proc. punktów sprzedaży). Zaopatrzenie w amofoskę było bardzo słabe - występowała jedynie w 10 proc. punktów sprzedaży. W regionie Małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia saletrę amonową oraz mocznik, superfosfat pojedynczy granulowany, superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30. Saletrzak występował w stopniu wystarczającym. Sól potasowa i siarczan potasu oraz polifoska 4:12:32 występowały w stopniu słabym, a amofoska - bardzo słabym. Na Mazowszu stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe i wieloskładnikowe jest wystarczający i w miarę potrzeb uzupełniany na bieżąco. W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak superfosfatu pojedynczego granulowanego. W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak zainteresowania siarczanem potasu ze względu na jego wysoką cenę a co za tym idzie brak siarczanu potasu w ofercie. W województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Nawozy fosforowe - superfosfat pojedynczy granulowany i superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu. Na Podkarpaciu nie zgłoszono uwag dotyczących braku nawozów w handlu.


Na wschodzie kraju, w woj. stan zaopatrzenia w nawozy azotowe nadal jest dobry, niedobory występują w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc. (jest zamawiany sporadycznie) , sól potasową oraz polifoskę 4:12:32 i amofoskę ( są zamawiane w miarę potrzeb). Superfosfat pojedynczy granulowany, polifoska 8:24:24 oraz polifoska 6:20:130 występują w ilości wystarczającej i również zamawiane są w miarę potrzeb. Siarczan potasu występował w jednym punkcie sprzedaży. W województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu, polifoski 4:12:32 oraz amofoski są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni. Na Śląsku stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoskę 8:24:24 a także polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Nadal występuje brak: siarczanu potasu, superfosfatu pojedynczego granulowanego i superfosfatu wzbogaconego 40 proc. oraz amofoski ale nawozy te sprowadzane są na zamówienie. Występują również braki polifoski 4:16:18. W woj. świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc., siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32. Odnotowano braki w dostawach amofoski do punktów sprzedaży. W warmińsko-mazurskim brak danych o siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32.

Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające.
Wielkopolska wyróżnia się dostatecznym zaopatrzeniem w nawozy azotowe, widoczne są okresowe braki są uzupełniane w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany występuje jedynie w 40 proc. monitorowanych punktów, co wynika z braku zainteresowania tym nawozem. Superfosfat wzmocniony 40 proc. sprowadzany jest na zamówienie. Okresowy brak polifoski 8:24:24, pozostałe polifoski i amofoska sprowadzane w miarę zainteresowania. W województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.