Gatunkami uprawnymi wykazującymi duże wymagania względem magnezu są: buraki cukrowe oraz pastewne, kukurydza, lucerna, koniczyny i użytki zielone. Jako średnio wymagające wskazuje się: ziemniaki, rzepak, rośliny strączkowe. Do mniej wymagających zalicza się zboża.

Rośliny wykazują zróżnicowane wymagania odnośnie magnezu, dlatego pobieranie składnika przez poszczególne gatunki jest różne. Przybliżona ilość magnezu pobranego w plonie głównym i pobocznym przedstawia się następująco:

• zboża - 7 t ziarna + słoma 30 kg/ha
• buraki cukrowe - 50 t korzeni + liście 80 kg/ha
• rzepak - 4 t nasion + słoma 40 kg/ha
• ziemniaki – 3,5 t + łęciny 45 kg/ha
• kukurydza - 8 t ziarno + słoma 65 kg/ha
• motylkowe grubonasienne - 3 t nasion + słoma 35 kg/ha
• trawy łąkowe - 8 t suchej masy + 40 kg/ha

Zapotrzebowanie na magnez największe jest w okresie najsilniejszego przyrostu biomasy. Wówczas rośliny są najbardziej wrażliwe na niedobór tego składnika (tzw. fazy krytyczne). Dla podstawowych gatunków uprawnych są to okresy:

• rzepak - od pąkowania do tworzenia łuszczyn;
• zboża - od strzelania w źdźbło do końca kłoszenia;
• buraki - od czerwca do września;
• ziemniaki - podczas formowania bulw.