Azot jak wiadomo, to składnik najbardziej plonotwórczy, bez którego ciężko o przyzwoite plony. Jest to też składnik bardzo niestabilny w środowisku, poddawany w glebie ciągłym przemianom, w tym też stratom. Z tego też powodu w doradztwie nawozowym wyznaczenie jego poziomu ma większy sens jedynie na krótko przed planowanymi zabiegami nawozowymi.

Jesienne oznaczenie zawartości azotu mineralnego w glebie natomiast często się wykonuje w badaniach naukowych w kontekście ochrony środowiska. Wyznaczony poziom powie nam, ile mobilnego azotu pozostało w glebie po minionym sezonie wegetacyjnym. Oznaczona wartość pozwala oszacować ryzyko wymywania azotanów na przestrzeni zimy i jednocześnie ocenić zagrożenie zanieczyszczenia wód azotanami.

Na potrzeby doradztwa nawozowego wykonanie badań na zawartość azotu mineralnego będzie miało natomiast sens tuż przed ruszeniem wegetacji wiosennej. Konieczne jest wówczas wykonanie badań laboratoryjnych z próbek pobranych z przynajmniej 2 poziomów: 0 - 30 i 30- 60cm (lub z 3 poziomów – dodatkowo 60-90cm).