Sprzedaż udziałów w ZBACh została dokonana na drodze pisemnego zaproszenia do rokowań, skierowanego do inwestorów finansowych, branżowych i pracowników spółki. Najbardziej korzystną ofertę złożyła Spółka Petro Mechanika SA., działająca w imieniu własnym oraz spółek Petro Eltech i Petro Remont. Podczas negocjacji firma ta potwierdziła warunki oferty, które szczegółowo zostały przeniesione do umowy sprzedaży udziałów – wyjaśnia Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy Azotów Tarnów.

Transakcja została zawarta 29 września po uzyskaniu zgody korporacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Azotów Tarnów. Wynegocjowana cena sprzedaży udziałów spółki ZBACh przewyższa wartość najwyższej wyceny spółki przeprowadzonej metodami rekomendowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Mamy podobny profil działalności jak ZBACh. Jesteśmy inwestorem branżowym, który funkcjonuje ok. 10 lat w tej formie prawnej. Widzimy potrzebę tworzenia silnej grupy, która jest w stanie realizować jako generalny wykonawca duże inwestycje. Jesteśmy obecni na terenie Polski, Belgii, Anglii i Litwy. Tarnowską spółką interesowaliśmy się od dłuższego czasu. ZBACh jest spółką uporządkowaną i ma perspektywę. W zależności od tego, jakie zarząd ZBACh-u będzie miał pomysły, będziemy próbować wspólnie realizować pakiet inwestycyjny dla przyszłości firmy i jej pracowników – powiedział Tomasz Mazur, Prezes Zarządu Petro Mechanika S.A.

Nowy właściciel ZBACh sp.zo.o. zobowiązał się do realizacji pakietu socjalnego i programu inwestycyjnego na warunkach uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Źródło: Azoty Tarnów